Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94 Д-182 от 13.01.2014 г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Стефан Запрянов Запряновна адрес: гр. София, бул. „Васил Левски”11, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94 Д-182  от 13.01.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94 Д-182 от 13.01.2014 г.
дата на публикуване: 2014-01-29 15:45:21 | големина: 61.50 KB
|