Публични покани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9024385
Дата на публикуване: 2014-01-03 17:45:21

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана № 9024385 с предмет: Настоящата обществена поръчка има за предмет: „Избор на изпълнител за подготовка и съгласуване на технически проекти за основно обновяване на три броя площадки за игра на открито намиращи се в дворове на общински детски градини на територията на град Чепеларе”

Необходимите документи за участие в обществената поръчка са достъпни от тук.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИЧНА ПОКАНА
дата на публикуване: 2014-01-03 17:45:21 | големина: 2.15 MB
|
Указания Указания
дата на публикуване: 2014-01-03 17:45:21 | големина: 509.11 KB
|
Образци Образци
дата на публикуване: 2014-01-03 17:45:21 | големина: 133.50 KB
|