Новини

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ПРОДЪЛЖАВА ДЕЙНОСТТА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ”

Проектът „Обществена трапезария – Чепеларе”, финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила”, продължава своята дейност.

Периодът ще обхваща:02 януари 2014 г. до 30 април 2014 г.

С потребителите на услугата ще се сключи анекс към договор, за удължаване ползването на услугата.

В този период всеки работен ден, ще бъде осигурен топъл обяд, който ще се получава от Пункта за раздаване на храна към детска млечна кухня, включващ: супа, основно ястие и хляб.

От услугата в град Чепеларе ще се възползват общо 85 потребители, които отговарят на условията за целева група по проекта.