Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-И-43 от 14.10.2013 г.

Във връзка с върнати писма, изпратени до Мария Димитрова Димитрова на адрес: гр. Пловдив, ул. „Йордан Ковачев” 8, ет.3, ап.16, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ №  94-И-43 от 14.10.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-И-43 от 14.10.2013 г.
дата на публикуване: 2013-12-18 11:14:58 | големина: 65.50 KB
|