Новини

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Чепеларе, свиква общинските съветници на ХХ-то редовно заседание на общинския съвет на 19.12.2013 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в заседателната зала на Община Чепеларе, при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

ДНЕВЕН РЕД ДНЕВЕН РЕД
дата на публикуване: 2013-12-17 17:39:46 | големина: 45.50 KB
|