Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94-Л-34 от 30.10.2013 г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Борислав Господинов Дамянов на адрес: гр. Сливен, ул. „Даме Груев” 7, ет. 8, ап. 28, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94-Л-34 от 30.10.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94-Л-34 от 30.10.2013 г.
дата на публикуване: 2013-12-04 11:53:43 | големина: 64.00 KB
|