Бюджет на Община Чепеларе

ПРОТОКОЛ От публично обсъждане проекта за бюджет 2014 г.

Днес на 29.11.2013 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Община Чепеларе се проведе публично обсъждане проекта за бюджет2014 г.

На презентацията бяха представени основните параметри и макрорамката на бюджета за 2014 година.

След изчерпване на основната тема се поставиха няколко въпроса и искания към ръководството на общината, които да бъдат включени в бюджета през следващата година:

 

Радка Кирова – гражданин

Въпрос 1. Общината ще финансира ли на 80-годишнината на туристическо дружество „Студенец”

Отговор: Всички културни мероприятия на територията на общината се подкрепят. Те намират отражение в културния календар на общината, който се изготвя в началото на всяка календарна година.

Въпрос 2. Улица „Панорама” гр.Чепеларе ще бъде ли включена в инвестиционната програма на общината през2014 г.? Става въпрос за отводняване, чакълиране, асфалтиране, изграждане на тротоари там където е възможно и улично осветление.

Отговор: Предложението ще бъде внесено за разглеждане в Общинския съвет за бюджет2014 г.

 

Нели Дочева – Кмет на с.Павелско

Въпрос 3. За изграждането на водопроводната мрежа в с.Павелско ще бъде ли изготвен проект, който да осигури подмяната както на вътрешната водопроводна мрежа в селото, така и реконструкция на водопровода от с.Орехово до с.Павелско

Отговор: Липсата на кадастрална карта на водопроводната мрежа затруднява изпълнението на такъв проект. Ще се търсят възможности за финансирането на този проект и неговото изпълнение.

 

Милена Меркова – Председател на клуба на инвалидите

Въпрос 4. Ще бъде ли изградена тоалетна до сградата на клуба на инвалида

Отговор: По принцип това е възможно. Ще трябва да се извършат съответните преустройства, така, че отговаря на всички изисквания на РЗИ.

 

Гражданите на Община Чепеларе могат да отправят своите предложения и допълнения в срок до 25.12.2013 г. на следния е-mail адрес mail@chepelare.bg или писмено на адреса на общината:

Гр. Чепеларе – 4850

Ул.”Беломорска” №44Б

С тези въпроси и отговори приключи срещата.

 

Водещи:

Георги Костадинов –Зам.-кмет на Община Чепеларе

Веска Димитрова – Директор ФСД

 

Протокол:

Яна Димова – Мл.експерт”Културно-масови прояви и ритуали”