Новини

ПОКАНА За обществено обсъждане на ПРОЕКТА ЗА бюджет 2014 год.

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Община Чепеларе организира публично обсъждане на Проекта за бюджет за 2014 година

Обсъждането ще се проведе на 29.11.2013 год. (петък) от 16 часа в залата на общината.

Общинското ръководство кани гражданите на общината, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, синдикати, представители на неправителствени организации, общински съветници, кметове и кметски наместници и медии да вземат участие в обсъждането на проектобюджета за 2014 год.

Материалите за проектобюджет 2014 год. ще бъдат на разположение на електронната страница на общината от 20.11.2014 год.

КОСТАДИН ПЕТКОВ

Председател на Общински съвет Чепеларе

ТОДОР БОЗУКОВ

Кмет на Община Чепеларе