Новини

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” И ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

Проект „Подкрепа за достоен живот", по който Община Чепеларе е партньор в реализирането на схемата за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.2.09 - Алтернативи, Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", започва реализация на Етап 3.3. Във връзка с това стартира процедура по набиране на заявления на ползватели на услугата „Личен асистент” и лични асистенти.

СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ
дата на публикуване: 2013-11-01 11:00:52 | големина: 204.50 KB
|