Новини

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Чепеларе, свиква общинските съветници на ХVІІІ-то редовно заседание на общинския съвет на 30.10.2013 година /сряда/ от 14.00 часа, в заседателната зала на Община Чепеларе, при следния ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ДНЕВЕН РЕД
дата на публикуване: 2013-10-28 19:54:14 | големина: 38.00 KB
|