Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94 А-191 от 15.10.2013 г.

Във връзка с върнато писмо, изпратено до Тихомир Владимиров Савов на адрес:гр. София - 1618, ул. „Буземска” 15, вх. Б, ет.4, ап.30, Община Чепеларе обявява

СЪОБЩЕНИЕ № 94 А-191  от  15.10.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94 А-191 от 15.10.2013 г.
дата на публикуване: 2013-10-25 13:52:06 | големина: 65.50 KB
|