РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

На 02.10.2013 г. Държавен фонд "Земеделие", Сдружение МИГ "Преспа" и Община Чепеларе подписаха договор за отпускане на финансова помощ за проект "Реконструкция на водопроводна мрежа в село Богутево, община Чепеларе" по мярка 321 от Програма за развитие на

На 02.10.2013 г. Държавен фонд "Земеделие", Сдружение МИГ "Преспа" и Община Чепеларе подписаха договор за отпускане на финансова помощ за проект "Реконструкция на водопроводна мрежа в село Богутево, община Чепеларе" по мярка 321 от Програма за развитие на селските райони (ПРСР).

В проекта се включват дейности по реконструкция на водопроводна мрежа главен клон от т.103 до т.10 и клон 1 от т.171адо т.166.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 331 038,94 лева (без ДДС), а срокът за изпълнение на проекта 12 месеца.