Актуална информация

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” (СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ЗА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ САМООБСЛУЖВАТ)

На 24 януари2011 г. приключи втори етап по приемане на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Личен асистент” и кандидати за лични асистенти, дейностите по Проект “Подкрепа за достоен живот”, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с община Чепеларе предоставя социалната услуга „Личен асистент”.

Планираните дейностите, които последваха бяха:

  • Създаване на банка с лични асистенти в Община Чепеларе с 30 лични асистенти
  • Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на услугата «Личен асистент» с класирани общо за втори етап 13 потребители
  • Предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”, като към настоящия момент – 15.03.2011 г., от тази услуга са обхванати общо 18 потребители по двата етапа. За тях се грижат 18 лични асистенти, преминали обучение по Проекта.