Новини

КОНКУРС ОРИГИНАЛНО ПОСЛАНИЕ, НАСЪРЧАВАЩО ГЛАСУВАНЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ПРЕЗ 2014 Г.

С конкурса за послание Европа Директно Смолян иска да популяризира най-добрите идеи, които показват красноречиво и с чувство за хумор защо ние, българските граждани, трябва да гласуваме за Европейски парламент през месец май 2014 година.

Освен текстово, посланието може да бъде изразено чрез всички визуални средства, звукозаписи, мултимедийни похвати и средства на изкуството.

Наградените творби ще бъдат размножени и разпространени в цяла България в периода преди самите избори за Европейски парламент чрез 15-те информационни центъра Европа Директно.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Всички български граждани, включително деца и младежи, с творческо мислене и добро чувство за хумор.

Посланията и/или творбите следва да имат етикет с името и възрастта на автора, залепен на гърба или приложени в отделен файл, придружаващ творбите, изпратени по електронен път.

Не забравяйте да напишете  адрес, мейл или телефон за връзка!

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ

Посланията и творбите следва да се представят на хартия или в електронен вид във формат подходящ за отпечатване на постери с размер 0,70 x 0.50 м или в съответния мултимедиен формат, когато са използвани различни медийни средства най-късно до 15.12.2013 г., в офиса на Европейски информационен център Европа Директно в гр.Смолян, на адрес бул. България N:14. При условие, че предложението представлява само текстово послание, то следва да бъде изпратено в текстов или аудиофайл. В тези случаи то ще бъде обработено за отпечатване и разпространение от Европа Директно Смолян.

За допълнителна информация – тел. 0301/81433, e-mail: europedirect.sm@gmail.com

КАКВИ ЩЕ СА КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР?

  1. Оригиналност на идеята
  2. Яснота на посланието
  3. Съответствие с темата и фокуса – Европейски избори 2014
  4. Добавена стойност и възможност за практическо използване на продукта по време на кампанията за насърчаване на изборната активност

КОЙ ЩЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕЧЕЛИВШИТЕ ТВОРБИ?

Оценяването ще се извърши от петчленно жури, съставено от експерти и представители на инициаторите.

КАКВИ ЩЕ СА НАГРАДИТЕ?

  • 1во място – ваучер „Уикенд пакет за двама” на стойност 300 лева в избрана дестинация от България;
  • 2ро място – ваучер на стойност 200 лева от верига магазини Технополис;
  • 3то място – ваучер на стойност 100 лева от верига книжарници Хеликон.

Ще бъдат раздадени поощрителни награди на други добре представили се участници.

Освен тези награди, имената на победителите ще станат известни на широката публика, тъй като техните послания или творби ще бъдат популяризирани чрез:

  • размножаване и поставяне на оживени места;
  • поставяне на интернет сайта на Европа Директно – Смолян, и др.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички кандидати се задължават да подпишат декларация за предоставяне на право за използване на творбата си или авторството на посланието на Европа Директно Смолян, тъй като се предвижда определените за най-добри послания или творби да бъдат използвани от Европейския център в Смолян в комуникационната му кампания за изборите за Европейски парламент и отпечатани върху различни информационни материали.

Повече за европейския парламент и за процесите в него можете да научите на сайта http://www.europarl.europa.eu/portal/bg